Målningar

Många saker blir till på grund av olyckshändelser. Mina målningar är ett ganska typiskt exempel på det. Jag ramlade och slog upp ett fult, djupt sår på mitt knä och var konvalecent flera veckor. Alltså kunde jag inte stå på knä. Inte måla möbler. Sara mycket frustrerad. Men så kom jag på det, jag kunde laborera med mina målartekniker under tiden knäet läkte. Det gav upphovet till något nytt. Tavlor målade med mina möbeltekniker, korsbefruktade och fulla av nya infall.